Căn Hộ Cho Thuê

Danh sách các căn hộ cho thuê tại Việt Nam, các dự án phân phối trực tiếp từ HaThanh Apartment của nhà đầu tư Mường Thanh nổi tiếng.

+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month
+
USD 58 / month